Proqram

Frontend

Frontend proqramlaşdırma sferasına yeni başlayan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır. Biz bu proqram çərçivəsində ən populyar proqramlaşdırma dillərindən JavaScripti, React.js-i öyrənəcək, Git-lə işləyəcəyik. Kursda İsrail proqramçılarının real həyatdan seçdikləri və sektordakı son standartlara uyğun nümunələr illüstrasiya olunacaq. Hər zaman yanınızda olan mentorlar isə bütün vacib bilikləri əldə etməyinizə dəstək verəcəklər. Tələbələr mürəkkəb tapşırıqları fərdi və ya qruplar şəklində həll edəcək, əldə etdikləri bilikləri öz layihələrində tətbiq etmək imkanı qazanacaq.

Hazırda proqrama müraciət aktiv deyil
Başlanğıc

-

Müddət

2.5 ay / 300 saat

Qrup

25 nəfər

Tədris qrafiki

I, III, V 15:00-21:00, II, IV 08:30-14;30, VI 09:30-15:30

Qəbul şərtləri
Gözlənti

İntensiv tədrisə hazırlıq

Dil biliyi

Minimum intermediate səviyyəsində ingilis dili biliyi

Tələb

Fərdi noutbuk, yaxud kompüterə malik olmaq

Yaş həddi

18 yaş və yuxarı

Kurs tələbələrə bunları qazandıracaq:

Populyar proqramlaşdırma dillərindən olan JavaScript-i öyrənərək onunla ən yüksək səviyyədə işləmə bacarığı

Real tətbiqlər kontekstində müştəri xidməti arxitekturasının iş məntiqini anlamaq

React.js freymvorku ilə çalışmağı bacarmaq, sıfırdan tətbiqlər yaratmaq, testlər yazmaq; Nəzarət sisteminin GİT versiyası ilə işləmək

Veb-interfeyslər və veb-tətbiqlər hazırlamaq

Yad kodları onların necə çalışdığını anlayaraq oxuya bilmək

Soft-skills vərdişlər qazanmaq, müsahibələrə hazır olmaq, özünü və layihələrini uğurla təqdim etməyi bacarmaq

Proqram

Frontend
10

Modul sayı

Bu istiqamətdə tədrisə aşağıdakılar daxildir:

Proqramçının əsas alətləri;

CSS selektorları, onların həcmi, elementlərin hesablanması qaydaları;

Səhifədə blokların ölçü və vəziyyətinin idarə olunması;

Elementlərin blok modeli: sərhədlər, girintilər;

CSS 3 və HTML 5 standartları ilə iş;

Baza animasiyaları;

Sistem nəzarəti versiyası ilə işin əsasları.

Funksiyaların tamamlanma konteksti;

İdarə edilən konstruksiyalar;

Obyekt modeli;

Obyekt modelinin pəncərəsi;

Localstorage/Sessionstorage

Brauzer hadisələri, maus və klaviatura düymələrinin sıxılmasının ekranda əks olunması;

Kitabxanaya qoşulma və ondan istifadə;

JQuery plagini ilə işin əsasları.

Bundan başqa, tələbələr tədbirlərin sxemi qaydaları (event loop) və geri zəng (callback) funksiyaları ilə tanış olacaqlar. Kurs müddətində tələbələr tərtibat mötərizələri, debuglarla tanış olacaq, kodları səhv predmetlər üzərində yoxlayacaqlar.

Birinci iki modul başa çatdıqdan sonra tələbələr lazımi sxemdə səhifələr yaradaraq ona interaktivlik verə biləcəklər.

İstənilən internet səhifəsi gərək istifadəçilər üçün rahat olsun və bütün bölmələri cəlbedici, oxunaqlı görünsün. Ona görə proqram modulları sırasına səhifələmə modulu da əlavə edilib.

Tələbələr bu istiqamətdə aşağıdakı bilik və bacarıqları əldə edəcəklər:

SCSS, SASS prosessorları;

BEM metodologiyası;

Piksel dəqiqliyi ilə səhifələmə;

Adaptiv səhifələmə;

Mobile first səhifələmə;

Layihələr yığını, Gulp və onun modulları;

Bootstrap 4-ün əsasları;

Git nəzarət sistemi versiyasından istifadənin inkişafı.

Bu modulda aşağıdakılar nəzərdən keçiriləcək:

Destrukturizasiya;

Kontekstin yerinə yetirilməsi – call metodu, apply, bind;

Qısaqapanma;

“Zibil yığımı” işi;

Səhvlərin email;

Obyekt yönümlü proqramlaşdırmanın əsasları;

Prototipləşdirmə;

EcmaScript6 standartları sinfi;

Drag&Drop

Müştəri xidməti arxitekturasının əsasları;

Müntəzəm ifadələrin əsasları;

POST, PUT, DELETE sorğuları;

HTTP protokolu;

Cookies;

Async/Await

Tələbələri bu modulda Web Workers API, WebSocket, JSON, AJAX, XMLHttpRequest, Promise, Single Page Application, RESTful API haqqında ümumi məlumatlar gözləyir.

Modul bu fəaliyyət sahəsində ən son standartlar əsasında tərtib edilib.

Bu modulda React.js-in köməyi ilə mürəkkəb veb-tətbiqlərin yaradılması öyrədiləcək. Tələbələr sayt və tətbiqlərin yaradılması zamanı yeni və innovativ yanaşmalar haqqında bilik və bacarıqlar qazanacaqlar.

Modul aşağıdakı mövzuları özündə birləşdirir:

JSX səhifələməsi;

Virtual DOM;

Components;

Props-la iş /State komponenti;

React Router;

React Forms;

React hooks;

Redux;

ImmutableJS və React / Redux tətbiqləri.

Əlavə vərdişlər

Kurs nəzarət sisteminin Git versiyasının öyrədilməsini nəzərdə tutur. Bu sahədə biliklər komanda işinin mükəmməl şəkildə qurulmasına kömək göstərir.

Git Bash-la işləmək imkanı;

Məlumat toplusu silinmə serverinə göndərilənə qədər onun yaradılması prosesindən workflow əməliyyatı;

Budaqlarla iş;

Konfiqurasiya faylları ilə iş.

Bütün modullar üzrə təhsil alan tələbələr İT sahəsində beynəlxalq ekspertlərin təşkil etdikləri workşop və vebinarlarda iştirak edəcəklər.

“Business İntelligence” mövzusunda vorkşop

СTələbələr “Business İntelligence” (Bİ) sferası və analitik məlumatlar üzrə anlayışlar əldə edəcək, biznes-analizin inkişafı və onun istifadəsini öyrənəcəklər. Əsas mövzular: texnologiya, qorunan məlumatların realizasiyası üçün ideyalar, məlumatların vizualizasiyası və Bİ-nin gələcək iqtiqamətləri.

Biznes-analiz anlayışının formulə edilməsi;

Məlumat analizi üçün yeni alətlər haqqında biliklər;

Məlumatların realizasiyasından ötrü ideyaların toplanması;

Bu sferanın öyrənilməsinin perspektivləri haqqında müzakirələr;

“Mobile Development на базе React Native” mövzusunda vorkşop

React Native eyni bir proqramlaşdırma dilinin həm Android, həm də IOS sistemində mobil tətbiqlərin yaradılması zamanı istifadəsinə imkan verən freymvorkdur.

React və React Native-in əsas fərqləri;

Çevrənin qurulması;

Android və IOS üçün quruluş layihələrinin yaradılması;

Xüsusi alətlərdən istifadə;

Tətbiqlərin saf-çürük edilməsi.

“Node JS” mövzusunda vorkşop

“Node JS” JavaScriptin daha geniş spektrdə istifadəsinə imkan verən platformadır. Node JS sayəsində BackEnd dillərini dərindən öyrənmədən də tətbiqlərin server hissəsini hazırlamaq mümkün olur.

Node.js platformasına giriş;

Proqramlaşdırma üçün vasitə və alətlərin qurulması;

Tətbiqlərin təşkili, modul yanaşması;

Terminallarla iş;

Sadə veb-serverlərin təşkili, http-sorğularla iş;

Tədbirlərin tərtibi (Event Loop işinin özəllikləri);

Express freymvorku;

Node.js tətbiqinin Heroku bulud servisində yerləşdirilməsi.

Soft skills, Texniki, ingilis dili və müsahibələrə hazırlıq

Kurslar arasında tələbələr öz fərdi keyfiyyətlərinin inkişafına başlayacaq və layihələrin təqdim edilməsinə hazırlaşacaqlar. Biz reallığa maksimum yaxın tərzdə tamqiymətli müsahibə şəraiti yaradırıq. Hər tələbə üçün rezüme tərtib edir, onu öz layihə və brendlərini uğurlu şəkildə təqdim etməyə hazırlayırıq.

Tələbələr komandası kompleks final layihələr üzərində müəllimin, mentorun və kurs koordinatorunun həftəlik nəzarəti altında çalışacaqlar. 2.5 aydan sonra tələbələr planlaşdırmadan demo-versiyaya qədər öz layihələrini təqdim edəcəklər.