Proqram

İT Biznes analitik

Biznes analitik alətlər, proseslər, sənədlər və maraqlı tərəflər daxil olmaqla, müəssisə daxilində müxtəlif mənbələrdən məlumatların toplanması, sintezi və təhlili üçün məsuliyyət daşıyır. O maraqlı tərəflərin cari ehtiyaclarını müəyyən etməklə yanaşı, mütəmadi araşdırmanı, habelə qarşıda duran problemlərin həlli üçün tələblərin dəqiqləşdirilməsini özündə cəmləşdirir. Proqramımız bu sahəyə yeni başlayanlar üçün müəssisənin problemlərini və məqsədlərini anlamaq, ehtiyacları və həll yollarını təhlil etmək, strategiyalar hazırlamaq, dəyişikliyə sövq etmək və istənilən IT layihəsində maraqlı tərəflərin əməkdaşlığını asanlaşdırmaq məqsədi ilə interaktiv üsullar əsas tutulmaqla hazırlanıb. IT Biznes Analitik ixtisası üzrə təhsil haqqı 1250 AZN təşkil edir.

Hazırda proqrama müraciət aktiv deyil
Başlanğıc

May 2022

Müddət

2,5 ay

Qrup

25-30 nəfər

Tədris qrafiki

Çərşənbə günü saat 19:00-22:00; Şənbə günü saat 10:00-13:00

Qəbul şərtləri
Gözlənti

Analitika və ya müştəri xidməti rolunda iş təcrübəsi və yumşaq bacarıqlara malik olmaq

Dil biliyi

Minimum intermediate səviyyəsində ingilis dili biliyi

Tələb

Fərdi noutbuk və ya kompüter sahib olmaq, və intensiv tədrisə hazırlıq

Yaş həddi

18 yaş və yuxarı

Kurs tələbələrə bunları qazandıracaq:

Biznes analitikasının əsasları

Tələblərin toplanması, analizi və prioritetləşdirilməsi

Biznes proseslərin analizi, planlaşdırılması və modelləşdirilməsi

Layihələrin idarəedilməsinin əsasları (Ənənəvi, Çevik)

Biznes analitik üçün Proqram təminatının testi

Texniki bilgilər (Proqram təminatının arxitekturası, SQL, Data baza, UI/UX dizayn, Proqram təminarları)

Proqram

İT Biznes analitik
16

Modul sayı

 • Proqram təminatı inkişafının həyat dövrü
 • Layihə idarəetmə metodologiyaları - Şəlalə, İterativ, Çevik və s.
 • Biznes analitikası nədir?
 • Biznes analitikin kariyera yolu

 • Biznes proses nədir?
 • Biznes proseslərin kritik təhlili (Critical Analysis)
 • Biznes proseslərdə Xəritə və iş axınının qurulması (Mapping & Flow charting)
 • Biznes proseslərin cari və arzuolunan vəziyətinin analizi (As-Is & To-Be)
 • Xəritə və iş axınının qurulması üçün freymvorklar
 • Xəritə və iş axınının qurulması üçün proqram təminatları
 • Biznes proseslərin yenidən dizayn edilməsi və qurulması
 • Biznes Proseslərinin Avtomatlaşdırılması, "Disinter mediation" və "Re-intermediation"
 • Tələb nədir?
 • Tələbin əsas atributları (SMART)
 • İT layihələrində tələblərin önəmi
 • Funksional və qeyri-funksional tələblər
 • Tələb mühəndisliyi və idarəetməsinə ümumi baxış
 • Biznes proseslərin yenidən dizayn edilməsi və qurulması
 • Mühüm Tələb Prosesi Addımları: Toplanma, Təhlil, Sənədləşdirmə, Qiymətləndirmə, İdarəetmə
 • Tələblərin idarəedilməsi üçün proqram təminatları
 • Biznes analitik tapşırıqları
 • Tələblərin prioritetləşdirilməsi
 • Tələblərin müəyyənləşdirilməsi və modelləşdirilməsi
 • Fərziyyə və Məhdudiyyətlərin təyin edilməsi
 • Tələblərin yoxlanılması
 • Validate Requirements Tələblərin təsdiq edilməsi                                                                                                       
 • Biznes Tələbi sənədi (BRD) 
 • Layihənin iş yükü sənədi (Scope)
 • Kommunikasiya bacarıqları - Kommunikasiyanın əsasları
 • Kommunikasiya bacarıqları - 4 əsas sütun (İnsanlar, Mesaj, Kontekst və Dinləmə)
 • Kommunikasiya bacarıqları - Ümumi vəziyyətlər (Sosial parametrlər, Görüşlər, E-poçt, İzahatlar, Məsləhətlər)               
 • Kommunikasiya bacarıqları - Çətin vəziyyətlər (Yeni ideyalar irəli sürmək, sual vermək, ehtiyatsız olduğunuz zaman nə etməli, işdə tənqid, təqdimat)
 • Kommunikasiya bacarıqları - Komandalar daxilində ünsiyyət
 • Kommunikasiya bacarıqları - Həmkarlarınız və Rəhbərlərinizlə ünsiyyət qurmaq                             
 • Liderlik bacarıqları - Lider nədir?                                                                                                  
 • Liderlik bacarıqları - Motivasiya (Maslow, İdarəetmə kartofu, Dörd insan tipi)                       
 • Liderlik bacarıqları - Nə qədər nəzarətİ özündə saxlamalı?                                                            
 • Liderlik bacarıqları - Təqdimat (Təqdimata etirazlar, Yastıq hekayəsi)
 • Liderlik bacarıqları - İnsanlar (Kimsə sizi ruhdan salsa nə olacaq, Planlaşdırma və həyata keçirmək üçün seçimlər, Tutumunuza qərar vermək)
 • Münaqişələri İdarəetmə Bacarıqları - Bir-birini başa düşmək (Münaqişəli mövzularda dörd məqsədi)
 • Münaqişələri İdarəetmə Bacarıqları - Tərkibsiz bir şəkildə dinləmək \ Anlaşılmağınız üçün danışın
 • Münaqişələrin İdarə Edilməsi Bacarıqları - Danışıqlar aparmaq və öhdəlik götürmək
 • Maraqlı Tərəflərin kateqoriyalaşdırılması
 • Maraqlı Tərəflərin önəmi
 • Maraqlı Tərəflərlə görüşlərin aparılması
 • Maraqlı Tərəflərin Müəyyənləşdirilməsi – Onion Diaqramı
 • Maraqlı Tərəflərin Müəyyənləşdirilməsi  – Wheel
 • Maraqlı Tərəflərin Müəyyənləşdirilməsi  – Power Influence Matrix
 • Maraqlı Tərəflərin Müəyyənləşdirilməsi  – Power/Influence Vs Interest
 • Maraqlı Tərəflər üzrə RACI cədvəli - Visio-da hazırlanması
 • Maraqlı Tərəf - Personal
 • Maraqlı Tərəflərin Yerləşdirilməsi və Sponsorluq
 • Daxili Maraqlı Tərəflərin idarə edilməsi
 • Maraqlı Tərəflərin xəritəsinin Excel üzərindən hazırlanması
 • UML tarixi, onun qurucuları və OMG (Object Management Group)  rolu
 • UML Diaqramları – UML Strukturu və UML Davranış Diaqramları
 • İT biznes analitikləri üçün vacib UML diaqramları
 • UML Struktur Diaqramlarına ümumi baxış
 • "Class" diaqramları
 • "Activity" diaqramları
 • "Use Case" diaqramları
 • "Sequence" diaqramları
 • Digər UML diaqramları
 • "Component" diaqramları

 • BPMN nədir?
 • BPMN-BPMI yaranması (Business Process Management Institute) və OMG (Object Management Group)
 • BPMN Notations
 • "Process Modelling" tipləri – Proses xəritələri, Modellər, İzahlar
 • BPMN Elementləri : Flow Objects, Data, Swim Lanes, Connecting Objects, Artifacts
 • "Cross functional" diaqramlar                                                                                                                          
 • Comunda vasitəsilə canlı Prosesin monitorinqi
 • Biznesin Analizi yanaşmasını planlaşdırmaq
 • Maraqlı Tərəflərin İştirakını planlamaq
 • Biznes Analizi İdarəetmə Planı (Governance)
 • Biznes Analizi Məlumat İdarəetmə Planı
 • Biznes Analizi performans təkmilləşdirmələrini müəyyən etmək
 • Tələblərin İdarə Edilməsi Prosesini planlamaq
 • Biznes Təhlili Performansının idarəsi
 • Nə üçün əməkdaşlıq vacibdir?
 • Rolların kəsişdiyi nöqtələr
 • Qiymətləndirmə və planlaşdırma
 • Kommunikasiya
 • Risklərin idarəedilməsi
 • Əhatə dairəsinin idarəedilməsi və dəyişiklik
 • Dəyişiklik tələblərinin idarəsi
 • UX Anketi
 • UX Project Plan
 • Listening Tour
 • Opportunity Workshop
 • Project Brief
 • Strategy Workshop
 • Guerilla User Research
 • Proto-Personas
 • Heuristic Markup
 • Comparative Assessment
 • Design Principles
 • Sketching
 • Task Flows
 • Wireframes
 • Çevik idarəetmə - giriş
 • Çevik idarəetmənin Manifest və Fəlsəfəsi
 • Çevik idarəetmə metodologiyaları
 • Çevik idarəetmə həyat dövrü
 • Scrum
 • Sprint, Sprint Planning, Daily SCRUM, Sprint Review və Sprint Retrospectives tədbirləri
 • Scrum-da 3 rol : Scum Master, Product Owner and Development Team
 • Product Backlog hazırlanması, Sprint Burn Down Charts
 • Agile Project Charter hazırlanması
 • Xterme Programming, Kanban
 • User Story-lərin yazılması
 • Story Points və SCRUM layihələrin ölçülməsi
 • Məlumat bazası haqqında əsas anlayışlar və the 3rd Normal Form, Primary Key, Foreign Key və Məlumat bazasının dizaynı
 • SQL Data Definition Language Statements : Create, Alter and Drop
 • SQL Data Manipulation Language Statements : Insert, Update and Delete
 • SQL Data Query Language : Select
 • SQL DCL : Grant and Revoke
 • SQL TCL Commit, Savepoint, Rollback
 • Əsas DBA anlayışları
 • Sistem arxitekturaları | Rest, SOAP, JSON, XML, XSD REST API design
 • API yoxlanışı üçün alətlər
 • Proqram təminatının testi və önəmi
 • Black Box, Box and və Grey Box Testləri
 • Manual və Automation Testlər
 • Automation Test alətləri : Silk, Load runner
 • İT biznes analitik üçün uğurlu "User Acceptance" testi nə deməkdir?
 • Hər reliz üçün müştəri tərəfində proqram təminatının sınaqdan keçirilməsi
 • Relizin uğursuz olduğu hallarda müştəri -  development komandasının əlaqələrinin idarə edilməsi

Module 01: Alətlər

 • MS Word, Excel, Powerpoint
 • Atlassian Jira, Confluence, Trello
 • ClickUp, Meister Task, Monday

Module 02:  Təqdimat bacarıqları

Module 03:  BA kariyerası, BA public profile

 • Linkedin profil -lərin redaktə edilməsi;
 • Biznes analitikası vakansiyasına uyğun cv -lərin hazırlanması;
 • Özünü təqdimetmə qabiliyyətinin formalaşdırılması;
 • Biznes analitikası vakansiyasına uyğun müsahibəyə hazırlıq
 • Sahibkarlıq nədir?
 • Startap nədir?
 • İdeya və komandanın formalaşması
 • Bazar araşdırması - Bazar araşdırması üsulları
 • Düzgün məhsulun yaradılması
 • İdeya/məhsul təqdimatı