Proqram

IT Biznes Analitik - 2

Biznes analitik alətlər, proseslər, sənədlər və maraqlı tərəflər daxil olmaqla, müəssisə daxilində müxtəlif mənbələrdən məlumatların toplanması, sintezi və təhlili üçün məsuliyyət daşıyır. O maraqlı tərəflərin cari ehtiyaclarını müəyyən etməklə yanaşı, mütəmadi araşdırmanı, habelə qarşıda duran problemlərin həlli üçün tələblərin dəqiqləşdirilməsini özündə cəmləşdirir. Proqramımız bu sahədə uğur qazanmaq, biliklərini artırmaq istəyənlər üçün müəssisənin problemlərini və məqsədlərini anlamaq, ehtiyacları və həll yollarını təhlil etmək, strategiyalar hazırlamaq, dəyişikliyə sövq etmək və istənilən IT layihəsində maraqlı tərəflərin əməkdaşlığını asanlaşdırmaq məqsədi ilə interaktiv üsullar əsas tutulmaqla hazırlanıb.

Hazırda proqrama müraciət aktiv deyil
Başlanğıc

Aprel 2023

Müddət

3 ay

Qrup

25 - 30 nəfər

Tədris qrafiki

I, III və V günlər

Kurs tələbələrə bunları qazandıracaq:

Biznes analitikasının əsasları

Tələblərin toplanması, analizi və prioritetləşdirilməsi

Biznes proseslərin analizi, planlaşdırılması və modelləşdirilməsi

Layihələrin idarəedilməsinin əsasları (Ənənəvi, Çevik)

Biznes analitik üçün Proqram təminatının testi

Texniki bilgilər (Proqram təminatının arxitekturası, SQL, Data baza, UI/UX dizayn, Proqram təminarları)

Proqram

IT Biznes Analitik - 2
13

Modul sayı

 • Software Development Life Cycle
 • Software Development Methodologies – Water Fall, Iterative, Agile, etc.
 • What is business analysis?
 • The career path into business analysis
 • What is a Business Process
 • Critical Analysis of a Business Process
 • Business Process Mapping & Flow charting
 • As Is – To Be Analysis For a Business Process
 • Business Process Mapping and Modelling Frameworks
 • Business Process Mapping and Modelling Software
 • Business Process Re-Engineering & Re-Design
 • Business Process Automation, Disinter mediation and Re-intermediation
 • What is a Requirement
 • Attributes of Requirements (SMART)
 • Importance of Requirements for IT Projects
 • Functional and Non Functional Requirements
 • Overview of Requirements Engineering and Management
 • Business Process Re-Engineering & Re-Design
 • Important Requirement Process Steps : Elicitation, Analysis, Documentation,    Validation, Management
 • Requirement Software Companies - Task management systems
 • RA : The Business Analyst Tasks
 • Prioritize Requirements
 • Specify and Model Requirements
 • Define Assumption and Constraints
 • Verify Requirements
 • Validate Requirements
 • BR document
 • Scope document
 • Communication Skills - Foundations of Communication
 • Communication Skills - The 4 building blocks (People, Message, Context, and Listening) 
 • Communication Skills - Common situtations (Social settings, Meetings, Email, Explanations, Advise)                                                                     
 • Communication Skills - Challenging situtations (Pitch new ideas, Making an ask, When you are off guard, Criticism at work, Presenting up)
 • Communication Skills - Communication within Teams                                         
 • Communication Skills - Communicating with your Colleagues and Supervisors                 
 • Leadership Skills - What is a Leader?                                                     
 • Leadership Skills - Motivation (Maslow, The management potato, Four types of people)     
 • Leadership Skills - How much control should you keep?                                     
 • Leadership Skills - Delegating (Objections to delegating, Cushion story)                 
 • Leadership Skills - People (What if someone lets you down, Options for planning and doing, Deciding your grip)                                                               
 • Conflict Management Skills - Understanding each other (The four goals of conflict conversation)                                                                             
 • Conflict Management Skills - Listening in a disarming way \ Speaking so you are understood                                                                               
 • Conflict Management Skills - Negotiating and Making a Commitment
 • Stakeholder Definition
 • Importance of Stakeholder
 • Interview with Stakeholder
 • Stakeholder Identification – Onion Diagram
 • Stakeholder Identification – Wheel
 • Stakeholder Classification – Power Influence Matrix
 • Stakeholder Engagement Techniques – Power/Influence Vs Interest
 • Stakeholder RACI Chart, its preparation through Visio
 • Stake Holder Personal
 • Stakeholder Alignment and Sponsorship
 • Managing Internal stakeholders
 • Preparing Stakeholder map through Excel
 • History of UML , its founding fathers and role of OMG (Object Management Group)
 • UML Diagrams –UML Structure and UML Behavior Diagrams
 • Important UML Diagrams for IT Business Analysts
 • Overview of UML Structure Diagrams
 • Class Diagrams
 • Activity Diagrams
 • Use Case Diagrams
 • Sequence Diagrams
 • Other UML Diagrams
 • Component Diagram 
 • What is BPMN
 • Origin of BPMN -BPMI (Business Process Management Institute) and OMG (Object Management Group)
 • BPMN Notations
 • Types of Process Modelling – Process Maps, Models, Descriptions
 • BPMN Elements : Flow Objects, Data, Swim Lanes, Connecting Objects, Artifacts
 • Cross functional diogram
 • Live Process monitoring through comunda
 • Plan the Business Analysis Approach
 • Plan Stakeholder Engagement
 • Plan Business Analysis Governance
 • Plan Business Analysis Information Management
 • Identify Business Analysis Performance Improvements
 • Plan Requirements Management Process
 • Manage Business Analysis Performance
 • Why collaboration is key
 • Where the roles overlap
 • Estimating and planning
 • Communication 
 • Risk management
 • Scope management and change
 • Change request management
 • UX Questionnaire
 • UX Project Plan
 • Listening Tour
 • Opportunity Workshop
 • Project Brief
 • Strategy Workshop
 • Guerilla User Research
 • Proto-Personas
 • Heuristic Markup
 • Comparative Assessment
 • Design Principles
 • Sketching
 • Task Flows
 • Wireframes
 • Agile Software Development – An Overview
 • Agile Manifesto and Philosophy
 • Agile Methodology
 • Agile Software Development Lifecycle
 • Scrum
 • Managing Sprint Planning, Daily SCRUM, Sprint Review & Sprint Retrospectives
 • Three Roles in Scrum : Scum Master, Product Owner and Development Team
 • Preparing Product Backlog, Sprint Burn Down Charts
 • Preparing Agile Project Charter
 • Xterme Programming, Kanban
 • Writing User Stories
 • Story Points and Estimation on SCRUM projects
 • A. C.                                           
 • Database concepts and the 3rd Normal Form, Primary Key, Foreign Key and Database design
 • SQL Data Definition Language Statements : Create, Alter and Drop
 • SQL Data Manipulation Language Statements : Insert, Update and Delete
 • SQL Data Query Language : Select
 • SQL DCL : Grant and Revoke
 • SQL TCL Commit, Savepoint, Rollback
 • Basic DBA concepts
 • Agile Software Development – An Overview
 • Agile Manifesto and Philosophy
 • Agile Methodology
 • Agile Software Development Lifecycle
 • Scrum
 • Managing Sprint Planning, Daily SCRUM, Sprint Review & Sprint Retrospectives
 • Agile Testing Basics
 • How to use JIRA
 • White-Box Techniques
 • SQL for Testers
 • API Testing basics
 • API Testing using Postman
 • Performance Testing basic concepts