Proqram

Məhsul sahibi

Məhsulun sahibi, Məhsul İdarəetməsi və digər tərəflərlə işləmək üçün məsul müştəri nümayəndəsi olan inkişaf komandası tərəfindən istehsal olunan dəyərin maksimuma çatdırılmasında mühüm rola malikdir. Heç bir çevik komanda məhsulun inkişafının çevik və sürətli tempinə baxmayaraq, komandanın məhsula dair vahid baxışını saxlamasını təmin edən məhsul sahibi olmadan səmərəli işləyə bilməz. Kursumuz yeni məhsulun inkişafı ilə bağlı motivasiyanı hiss etmək, biznes dəyərini qiymətləndirmək, məhsulun xüsusiyyətlərini prioritetləşdirmək, istəyən yeni başlayanlar üçün nəzərdə tutulub. Kurs boyunca interaktiv təlimlərin birləşməsi məhsul sahibi kimi praktiki təcrübə əldə etməyə və Agile proqram təminatının işlənib hazırlanması tapşırığında işə hazırlaşmağınıza kömək edəcək. 

Hazırda proqrama müraciət aktiv deyil
Başlanğıc

Yanvar 2022

Müddət

3,5 ay

Qrup

25-30 nəfər

Tədris qrafiki

Həftəsonu bootcamp

Qəbul şərtləri
Gözlənti

Analitika və ya müştəri xidməti rolunda iş təcrübəsi və yumşaq bacarıqlara malik olmaq.

Dil biliyi

Minimum intermediate səviyyəsində ingilis dili biliyi

Tələb

Fərdi noutbuk və ya kompüter və intensiv tədrisə hazırlıq

Yaş həddi

18 yaş və yuxarı

Kurs tələbələrə bunları qazandıracaq:

Scrum-un əsas prinsipləri barəsində anlayış (rollar, hadisələr, artefaktlar).

Məhsul sahibi rolunun mənimsənilməsi (nə etməli, məhsul sahibi nəyə cavabdehdir)

Tələblərlə işləmək bacarıqlarının əldə olunması.

Məhsul vizyonunu formalaşdırmağın öyrənilməsi (təsir dairəsi, ROAM, Lean Canvas, BM Canvas, dəyər təklifi, məhsul / layihə məqsədi, məhsulun vizyonu).

Məhsul üçün OKR tətbiq etməyin öyrənilməsi.

İstifadəçi Hekayəsi və İş Hekayəsinin öyrənilməsi.

Proqram

Məhsul sahibi
22

Modul sayı

 • Məhsul və layihə - niyə bunları idarə etməliyik?
 • Məhsul nədir?
 • Məhsul sahibi kimdir və onun cavabdehlikləri
 • Mükəmməl məhsul sahibi
 • Agile nədir?
 • İnkişaf prosesləri
 • Planlama
 • Agile-ın uyğunluğu
 • Agile Manifesto
 • Agile-ın prinsipləri
 • Scrum-ın əsas sütunu və dəyərləri
 • Vaxt aralığı (timeboxing)
 • Özünütəşkilat və çarpaz funksionallıq 
 • Scrum layihədəki rollar
 • Məhsul baxışı (vizyonu)
 • Məhsul backlogunın təşkili
 • Sprint bölgülər
 • Sprint ərzində
 • Sprint bitdikdə
 • Məhsul backlogunın mükəmməlləşdirilməsi
 • Layihə baxışı və onun vacibliyi
 • Layihə baxışının təşkili
 • Layihə baxışı görüşü
 • JAD Sessiyaları
 • SWOT Analizi
 • Boşluq analizi
 • İstifadəçi qrupu görüşləri
 • Prioritetləşdirilmiş Məhsul backlogunın təşkili
 • Epiklərin inkişafı
 • Epics & Personae
 • İstifadəçi hekayəsi görüşləri və Seminarları
 • İstifadəçi hekayələrinin yazılması
 • İstifadəçi hekayəsinin qəbul meyarları
 • Bazar xüsusiyyətləri
 • Rəqabət təhlili
 • USP, dəyər yaratmaq

 • Müştəri inkişafı və müştəri kəşfi
 • Məhsul bazarına uyğundur
 • Görüləcək işlər
 • Biznes Modelinə Giriş
 • Biznes Modeli Kanvas
 • Biznes Model Şablonları
 • İnnovasiya modelinin kəşfi
 • Qiymətləndirmə
 • Metriklərə giriş
 • Analitik alətlər
 • Vahid iqtisadiyyatı
 • İdeya
 • İdeyaların sınaqdan keçirilməsi
 • Məhsul tələbləri
 • MVP
 • Məhsul UI
 • Müştəri səyahət xəritəsi
 • Naviqasiya
 • Prototipləşdirmə
 • Məhsulun yol xəritəsi
 • Dəyərli Çatdırılma
 • Məhsul backlogunın əsasları
 • Prioritetləşdirilmiş Məhsul backlogu
 • Məhsul backlog elementləri
 • Biznesin əsaslandırılması üsulları
 • MoSCow təhlili
 • 100 Nöqtəli Metod
 • Kano təhlili
 • Davamlı Dəyər Əsaslandırması
 • İşin bitdiyinin tərifi
 • Məsuliyyətlər
 • Keyfiyyət Tərifi
 • Qəbul meyarları
 • İşin bitdiyinin tərifi
 • Keyfiyyət İdarəetməsi
 • Keyfiyyətin idarə olunması
 • Məhsul backlogunun nəzərədən keçirilməsi üçün görüşlər
 • Ünsiyyəti asanlaşdırmaq

 • Tapşırıq Planlaşdırma görüşünün iki hissəsi
 • Planlaşdırma "Poker"i
 • Beşin yumruğu
 • Xərclərin hesablanması üçün ballar
 • Digər Qiymətləndirmə üsulları
 • İndeks Kartlarından istifadə
 • Parçalanma
 • Asılılıqların müəyyənləşdirilməsi
 • Qiymətləndirmə meyarlarının müəyyən edilməsi
 • Sprint Backlogunun yaradılması
 • Scrumboard
 • Sprint Burndown Diaqramı
 • Tezlik
 • Sprint İzləmə meyarları
 • Sprint Planlaşdırma Görüşündən çıxan nəticələr
 • Məhsulun inkişafı prosesi
 • Məhsulun uğuru və uğursuzluğu
 • Məhsulun uğuru üçün sirli maddələr
 • Çərçivələr
 • Gündəlik Standup Görüşü
 • Üç Gündəlik Suallar
 • The War Room
 • Gündəlik keçirilən görüşlərin nəticələri
 • Sprint zamanı əməkdaşlıq
 • Sprint baxışı
 • Sprint baxış görüşünün nəticələri
 • Məlumatların (nəticlərin) çatdırılması
 • Məlumatların çatdırılmasından çıxan nəticələr
 • Məhsulun marketinq planı və yerləşdirilməsi
 • Yayılma prosesi