Proqram

Mobil Proqramlaşdırma (Android)

ABB Tech Akademiyasında Mobil Tərtibatçılıq proqramı bu sahənin mütəxəssisi olmaq istəyənlərdən ötrü xüsusi hazırlanıb. Proqram üzrə təhsil alan tələbələr Android platforması üçün mobil tətbiqlər yaratmağı öyrənəcəklər. Real nümunələr əsasında belə bir istiqamətdə zəngin bilik və bacarıqlar əldə etmək istəyən hər kəsə bu kursu tövsiyə edirik. 

Proqrama qeydiyyat aktiv deyil
Başlanğıc

Yanvar 2024

Müddət

3.5 Ay

Qrup

25 Tələbə

Tədris qrafiki

Bazar ertəsi 19:00-22:00; Cümə axşamı 19:00-22:00

Qəbul şərtləri
Gözlənti

İntensiv tədrisə hazırlıq

Dil biliyi

Minimum intermediate səviyyəsində ingilis dili biliyi

Tələb

İlkin nəzəri proqramlaşdırma bilikləri, analitik düşünmə bacarığı, mobil proqramların hazırlanmasına maraq. Fərdi Windows noutbuk, yaxud kompüterə malik olmaq

Yaş həddi

18 yaş və yuxarı

Kurs tələbələrə bunları qazandıracaq:

Kotlin dilini mənimsəyərək proqramlaşdırmağı bacaracaqsınız.

Bootcamp ilə Android proqramlaşdırma dünyasının təfərrüatlarına yiyələnəcəksiniz.

Tətbiq arxitekturası olan MVVM ilə peşəkar proqramlar hazırlaya biləcəksiniz.

Bootcamp ilə siz Android üçün ən son texnoloji biliklərə yiyələnəcəksiniz.

Proqramları həqiqətən peşəkar şəkildə inkişaf etdirə biləcəksiniz.

Proqram

Mobil Proqramlaşdırma (Android)
18

Modul sayı

Kotlin Introduction

Android Studio Setup

Working Environment Introduction and Running the First Program

Opening a Project in Android Studio

Creating a Variable

Constant

Type Casting

if Structure

When Structure

For and While

Break - Continue

Introduction

Nullable Type

Functions

Overloading

Extension Functions

Initialization - Constructor

Package And Import

Visibility Modifier

Data Class

Static Variable And Functions

Enumeration

Inheritance Introduction

Inheritance Constructor Relationship

Inheritance ( Override )

Type Casting of Objects

Interface Usage

ArrayList Usage

Set Usage

Map Usage

Try Catch

Android Introduction

Creating an Android Studio Project

Project Creation

Creating and Using the Emulator

Design Introduction

Linear Layout

Making a Design Application

Constraint Layout - Pin

Constraint Layout - Size

Constraint Layout - Align

Constraint Layout - Center

Constraint Layout - Chain

Multi-Screen Support

Multi-Language Support

Creating Icons for the App

Dark Mode

Creating a New Page

App Lifecycle

Transition Between Activities

Data Transfer Between Activities

Back Stack and Back Key

finish() method

Navigation Component Usage

Transition Between Fragments

Data Transfer Between Fragments

Bottom Navigation Usage

Navigation Drawer Usage

Application Output

Button - TextView - TextInputLayout - Floating Action Button

ImageView

Switch

Checkbox ve RadioButton

ProgressBar,Seekbar

ScrollView

TimePicker ve DatePicker

Spinner

Toast Usage

AlertView Usage

SnackBar Usage

Material Design Introduction

Toolbar Usage

Adding Toolbar Options Menu

Adding a Toolbar Search Feature

RecyclerView and CardView Introduction

CardView Design

Adding RecyclerView Structure to Android Page

Creating Adapter for RecyclerView

Showing Data in RecyclerView

Changing the RecyclerView Listing View

Application : RecyclerView Detailed Design

Contacts App - Basic Design

MVVM Clean Architecture

DataBinding Usage

ViewModel Usage

LiveData Usage

Data Layer : Repository + Data Source Usage

Contacts App - MVVM

Extension Usage

Dependency Injection - Dagger Hilt

WorkManager Usage

Creating Notifications

Preference Datastore Usage

Preference Datastore : Counter Application

Database Introduction

SQL statements with DB Browser

FOREIGN KEY queries with DB Browser

Room Database And Coroutines Usage

Room Database - Insert And Select

Room Database - Delete And Update

Room Database - Select Queries

Contacts App- Room Database

Restful Architecture

Mysql Database on the Internet

Writing a Web Service with PHP

Hosting PHP Web Service

JSON Parse Process

Retrofit 2 Setup

Retrofit 2 - Select

Retrofit 2 - Insert - Update - Delete

Glide Usage

Firebase Realtime Database Introduction

Firebase Realtime Database Setup

Firebase Realtime Database Fetcing - Insert - Delete And Update

Contacts App - Retrofit 2

Contacts App - Firebase Realtime Database

Using Android Permission Controls

Location Usage

Map Usage

Submitting project