Proqram

Mobil Proqramlaşdırma (iOS)

ABB Tech Akademiyasında Mobil Tərtibatçılıq proqramı bu sahənin mütəxəssisi olmaq istəyənlərdən ötrü xüsusi hazırlanıb. Proqram üzrə təhsil alan tələbələr IOS platforması üçün mobil tətbiqlər yaratmağı öyrənəcəklər. Real nümunələr əsasında belə bir istiqamətdə zəngin bilik və bacarıqlar əldə etmək istəyən hər kəsə bu kursu tövsiyə edirik. 

Proqrama qeydiyyat aktiv deyil
Başlanğıc

Yanvar 2024

Müddət

3.5 Ay

Qrup

25 Tələbə

Tədris qrafiki

Çərşənbə 19:00-22:00; Şənbə 17:00-20:00

Qəbul şərtləri
Gözlənti

İntensiv tədrisə hazırlıq

Dil biliyi

Minimum intermediate səviyyəsində ingilis dili biliyi

Tələb

İlkin nəzəri proqramlaşdırma bilikləri, analitik düşünmə bacarığı, mobil proqramların hazırlanmasına maraq. Fərdi IOS/MAC noutbuk, yaxud kompüterə malik olmaq

Yaş həddi

18 yaş və yuxarı

Kurs tələbələrə bunları qazandıracaq:

Swift dilini mənimsəyərək proqramlaşdırmağı bacaracaqsınız.

Bootcamp ilə siz IOS proqramlaşdırma dünyasının təfərrüatlarına yiyələnəcəksiniz.

Proqram arxitekturası olan VIPER və MVVM ilə peşəkar proqramlar hazırlaya biləcəksiniz.

Proqramları həqiqətən peşəkar şəkildə inkişaf etdirə biləcəksiniz.

Bootcamp ilə siz İOS üçün ən son texnoloji biliklərə yiyələnəcəksiniz.

Proqram

Mobil Proqramlaşdırma (iOS)
20

Modul sayı

Swift Introduction

Xcode Setup

Working Environment Introduction and Running the First Program

Opening a Project in Xcode

Creating a Variable

Constant

Type Casting

Tuples

if Structure

Switch Structure

For and While

Break - Continue

Optional Introduction - Unwrapping

Optional Binding - if let

Array Usage

Set Usage

Dictionary Usage

Introduction

Functions

Overloading

Initialization - Constructor

Difference Between Class and Structure

Import

Static Variable And Functions

Enumeration

Inheritance Introduction

Inheritance Constructor Relationship

Inheritance ( Override )

Guard

Do Try Catch

IOS Introduction

Creating an Xcode Project

Project Creation

Creating and Using the Simulator

Running the First Application

Design Introduction

Making a Design Application

Auto Layout

Pin

Align

Issue

Multi-Screen Support

Multi-Language Support

Creating Icons for the App

1Dark Mode

IOS Working Structure Introduction

ViewController Structure

Creating a New Page

Binding Visual Objects to the Swift Class

Outlet - Action Usage

Transition Between Pages ( Segue )

Present Modally

Show Segue

Data Transfer Between Pages

Navigation Controller

Tab Bar Controller

App Lifecycle

Button - Label - Textfield

ImageView

Switch - Segmented Control

Slider - Stepper

Activity Indicators

ScrollView

Alert Usage

Action Sheet Usage

Listing Introduction

Date Picker Usage

Time Picker Usage

TableView Working Structure

Detailed TableView Cell Design

Using CollectionView

Detailed CollectionView Cell Design

Search Bar Usage

Contacts App - Basic Design

VIPER Pattern Introduction

VIPER Pattern Usage

Contacts App - VIPER Pattern

UserDefaults Usage

UserDefaults : Entry Counter App

Veri Tabanına Introduction

SQL statements with DB Browser

FOREIGN KEY queries with DB Browser

Core Data Introduction and Setup

Core Data - Insert And Select

Core Data - Delete And Update

Core Data - Predicate

Contacts App - Core Data

SQLite - Xcode Setup

SQLite - Creating Database and Adding on Xcode Project

SQLite - Copying Database to Device

SQLite - Creating Swift Class Models for Database

SQLite - Insert And Select

SQLite - Delete And Update

SQLite - Select Queries

Contacts App - SQLite

Creating Notifications

Creating Repeat Notifications

Restful Architecture

Mysql Database on the Internet

Writing a Web Service with PHP

Hosting PHP Web Service

JSON Parse Process

JSON Parse Operation with Codable Class

URLSession Introduction And INSERT

URLSession - DELETE And UPDATE

URLSession - SELECT

Swift Package Manager Usage

Alamofire Setup

Alamofire - INSERT

Alamofire - DELETE And UPDATE

Alamofire - SELECT

Firebase Realtime Database Introduction

Firebase Realtime Database Setup

Firebase Realtime Database Fetcing - Insert - Delete And Update

Viewing Pictures Online - KingFisher

Contacts App - URLSession

Contacts App - Alamofire

Contacts App - Firebase Realtime Database

Location Usage

Map Usage

MVVM Introduction

MVVM Usage

Contacts App - MVVM

Contacts App - SQLite - MVVM

Contacts App - CoreData - MVVM

Contacts App - URLSession - MVVM

Contacts App - Alamofire - MVVM

Contacts App - Firebase Realtime Database - MVVM

Submitting project