Proqram

Backend (Java)

Backend-ə gələcək peşəyə doğru ciddi bir addım kimi baxırsınız?

Javanı dərindən öyrənmək çoxdankı arzunuzdur?

Elə bu kurs da həm alqoritmlər, həm də mobil tətbiqlərin və saytların serverləri ilə iş sahəsində ekspert səviyyəsində yetişəcək peşəkar proqramçıların hazırlanmasına hesablanıb. Burada tələbələr fərdi, ikinəfərlik və böyük qruplarda məşğul olur. Məşğələlər nəzəriyyədən daha çox praktikaya əsaslanır. Hər bir tələbə praktika və canlı nümunələrdən istifadə edərək öyrədilir. 

Proqrama qeydiyyat aktiv deyil
Başlanğıc

Yanvar 2024

Müddət

4 ay

Qrup

25-30 nəfər

Tədris qrafiki

Çərşənbə axşamı saat 19:00-22:00; Cümə saat 19:00-22:00

Qəbul şərtləri
Gözlənti

İntensiv tədrisə hazırlıq

Dil biliyi

Minimum intermediate səviyyəsində ingilis dili biliyi

Tələb

Fərdi noutbuk, yaxud kompüterə malik olmaq

Yaş həddi

18 yaş və yuxarı

Kurs tələbələrə bunları qazandıracaq:

İntensiv təlimlər sayəsində yeni ixtisasa yiyələnəcəklər

Backend Java istiqaməti üzrə tam peşəkar vərdişlər qazanacaqlar

İşəgötürənlər üçün cəlbedici portfolio və rezüme hazırlamaqdan ötrü vacib bilik və bacarıqlara malik olacaqlar

Proqram

Backend (Java)
6

Modul sayı

 • About Java. Classes, packages, main(). System.out. Variables, scope of visibility, primitive data types, null. Default values, type casting. Ascending vs descending type cast
 • Control structures: if-else / switch / ternary / unary operation. Logical operations: !, &&, ||. Scanner. Loops, generating pseudo-random values
 • Arrays. Working with strings
 • Methods in Java
 • Objects, Comparing objects, visibility modifiers, static
 • Enum, classloader, Java Memory model. Testing Java code
 • OOP basics, abstract classes. Interfaces
 • Collection API, Lists, generics
 • Set, Stack, Queue, Map
 • Comparator / Comparable, anonymous classes, internal classes, nested class, generics. Patterns: Controller-Service-DAO
 • Working with date and time. Date / time in Java 8+
 • Java 8+ - lambda, Stream API
 • Java 8+ - method / constructor reference, Optional, parallel. Exceptions
 • I/O - working with files
 • NIO, Serialization

 • Maven, HTTP, Server, Servlet API. Jetty server
 • Servlet API, Freemarker template, Annotations
 • JDBC, connection, statements. Relational databases. SQL basics
 • Creating database schema. ER-diagram. Keys, joins, relations
 • Grouping operations, nested queries
 • Views, stored procedures, triggers, indices, transactions, transaction isolation levels
 • Servlet filters, cookies, auth. HTTP session
 • Module recap, practice

 • Algorythm basics. Algorythm paradigms. Sorting algorithms. Merge sort, quick sort.
 • Bit operations
 • Recursion
 • Linked lists
 • Stack, Queue. Hash data structures
 • Binary Search
 • Trees
 • Graphs, search in graphs. BFS, DFS
 • Snake game introduction
 • Snake challenge
 • Spring Framework basics. Inversion of Control and Dependency Injection principles. Spring Beans
 • Spring Boot, Spring MVC
 • Spring MVC, REST API, Restful web service
 • Spring JDBC, H2
 • ORM basics. Hibernate
 • ORM basics. Hibernate
 • DTO pattern. DTO validation. Jackson. Lombok
 • Spring Data JPA
 • Paging and sorting, practice working with repositories
 • Testing Spring application
 • Spring Security
 • JWT token vs cookies. OAuth2.0. Logging
 • Spring AOP basics. Handling exceptions
 • Spring websockets
 • Multithreading introduction
 • Thread pools, executor services, Future. Locks
 • Completable future, ThreadLocal, Deadlock and Livelock. Java Memory Model

Final project

 • Sahibkarlıq nədir?
 • Startap nədir?
 • İdeya və komandanın formalaşması
 • Bazar araşdırması - Bazar araşdırması üsulları
 • Düzgün məhsulun yaradılması
 • İdeya/məhsul təqdimatı