Proqram

Front End Tərtibatçılıq

Front End Tərtibatçılıq proqramlaşdırma sferasına yeni başlayan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır. Biz bu proqram çərçivəsində ən populyar proqramlaşdırma dillərindən JavaScripti, React.js-i öyrənəcək, Git-lə işləyəcəyik. Kursda real həyatdan seçdiyimiz və sektordakı son standartlara uyğun nümunələr illüstrasiya olunacaq. Hər zaman yanınızda olan mentorlar isə bütün vacib bilikləri əldə etməyinizə dəstək verəcəklər. Tələbələr mürəkkəb tapşırıqları fərdi və ya qruplar şəklində həll edəcək, əldə etdikləri bilikləri öz layihələrində tətbiq etmək imkanı qazanacaq.

Proqrama qeydiyyat aktiv deyil
Başlanğıc

Avqust 2023

Müddət

4-4.5 ay

Qrup

20-25 nəfər

Tədris qrafiki

II saat 19:00 ; IV saat 19:00 ; VI saat 11:00

Qəbul şərtləri
Yaş həddi

18 yaş və yuxarı

Dil biliyi

Azərbaycan dili və ingilis dili biliyi

Tələb

Fərdi noutbuk, yaxud kompüterə malik olmaq. Kompüter bacarıqları: alqoritmik düşüncə, o cümlədən əməliyyat sistemindən istifadə, faylların idarə edilməsi və proqramlarla işləmək.

Gözlənti

İntensiv tədrisə hazırlıq və əlavə materiallar üzrə daim araşdırma aparmaq həvəsi

Kurs tələbələrə bunları qazandıracaq:

JavaScript üzrə peşəkar olmaq

Real proqramlar kontekstini yazarkən müştəri-server arxitekturasının məntiqini anlamaq

Sıfırdan proqramlar yaradan və mətnlər yazan React.js çərçivələri ilə işləyə bilmək

GIT versiyasına nəzarət sistemində işləmək

Başqasının kodunu onun necə işlədiyini başa düşərək oxuyun

Yumşaq bacarıqlarınızı inkişaf etdirərək müsahibəyə, özünü təqdimata və məhsul nümayişinə hazır olun

UX/UI Dizaynerləri ilə komandada işləmək şansı

Böyük şirkətlərdə işləyən təcrübəli developerlər/texnoloji rəhbərlərlə master-klasslarda iştirak etmək şansı

Proqram

Front End Tərtibatçılıq
10

Modul sayı

 • HTML strukturu ilə tanışlıq
 • Əsas CSS property and selector-ları
 • CSS Flexbox və Grid ilə layout hazırlanması
 • Responsive dizayn və media query-ləri
 • CSS preprocessor və kitabxanaları
 • Git konsepsiyalarına giriş
 • Git və initializing a repository
 • Əsas Git command-ları (commit, branch, merge, push, pull)
 • Variables, data types və operators
 • Control flow və loops
 • Functions və scope
 • Arrays və objects
 • ES6+ Concepts
 • DOM manipulation və event handling
 • Promises və handling asynchronous errors
 • Asynchronous JavaScript concepts (timers, AJAX)
 • RESTful APIs ilə tanışlıq
 • Fetch API ilə API requests etmək
 • Handling JSON data
 • Concept of components
 • JSX syntax və rendering components
 • Handling props və state
 • Event handling in React
 • Conditional rendering və lists
 • Component lifecycle methods
 • Client-side routing üçün React Router
 • Styling React components
 • Form handling və validation 
 • State management üçün Context API
 • Higher-order components (HOCs)
 • Advanced React hooks
 • Custom hooks 
 • Memorization ilə Optimizing performance
 • Error handling və error boundaries
 • Server components  
 • State management kitabxanasına giriş (e.g., Redux, MobX)
 • React ilə setting up Redux toolkit
 • Actions, reducers, selectors və the store concept
 • Redux ilə Asynchronous data fetching
 • Redux middleware (e.g., Redux Thunk)
 • Debugging və troubleshooting texnikaları
 • TypeScript
 • React üçün TypeScript environment quraşdırılması 
 • Redux-da TypeScript ilə managing state
 • React Router və TypeScript ilə Type-safe routing
 • Performance optimization techniques (code splitting, lazy loading)
 • Internationalization (i18n) və localization
 • Testing React applications (unit, integrations, e2e)
 • Next.js ilə tanışlıq
 • Complete React application qurmaq
 • Sillabusda keçilmiş alətlər və konsepsiyalardan istifadə edərək implement features və functionalities
 • Layihə strukturunun qurulması
 • Layihəni hosting platformasına deploy edilməsi