Proqram

QA - Keyfiyyətin Təmin Edilməsi Mühəndisliyi

QA Tester təlim proqramında siz QA əsaslarını öyrənəcəksiniz, proqram təminatının tərtibatına müxtəlif yanaşmalarla tanış olacaqsınız və heç bir ilkin biliklərə sahib olmadan Java proqramlaşdırma dilində avtotestlər yazacaqsınız. Test datalarının və dinamik elementlərin idarə edilməsi ilə yaxından tanış olacaq və real layihələr üzərində tətbiq edəcəksiniz. Təlim prossesi çoxlu sayda fərdi və qrup şəklində praktiki fəaliyyətləri əhatə edir. 

QA Mühəndisliyi proqramı üzrə təhsil haqqı 2250 AZN təşkil edir.

Proqrama qeydiyyat aktiv deyil
Başlanğıc

Aprel 2024

Müddət

4.5 - 5 ay

Qrup

20-25 nəfər

Tədris qrafiki

II saat 19:00 ; III saat 19:00 ; V saat 19:00

Qəbul şərtləri
Yaş həddi

18 yaş və yuxarı

Dil biliyi

Minimum intermediate səviyyəsində ingilis dili biliyi

Tələb

Fərdi noutbuk və ya kompüterə malik olmaq

Gözlənti

İntensiv tədrisə hazırlıq və əlavə materiallar üzrə daim araşdırma aparmaq həvəsi

Kurs tələbələrə bunları qazandıracaq:

To understand what is testing?

Understanding the Software development model.

Understanding the Architectures of software development.

Learning the features of Software development models.

Major concepts of the testing methodologies.

To know different approaches to Testing.

To understand of the types of testing.

Plan and create test plan

To execute the test plan.

Creating and managing test cases and defect profiles.

Building strategies to track testing processes in the bug tracking systems.

To do document of the test report in the testing enclosure document.

Understand the importance of test automation in software testing.

Technologies to be used for writing Automation

Proqram

QA - Keyfiyyətin Təmin Edilməsi Mühəndisliyi
22

Modul sayı

 • Application Structure and working principle (About Client Side and Server side)
 • What is Quality Assurance?
 • What is Quality Control?
 • What is  Software Testing ?
 • Differences of QA & QC & Testing
 • What is bug, defect, error, fault, and failure?
 • Principles of Software Testing
 • Importance of Testing
 • Team Roles and Responsibilities
 • Software Testing as a Career 
 • White Box Testing.
 • Black Box Testing.
 • Grey Box Testing.
 • Functional Testing
 • Non-Functional Testing
 • Maintenance (Regression and Maintenance)
 • Static & Dynamic Testing
 • Manual & Automation Testing 
 • Requirement Analysis
 • Test Planning
 • Test case
 • Test Environment setup
 • Test Execution
 • What is Agile Testing? (Agile vs Waterfall)
 • Scrum Testing Methodology
 • User Stories,Epics ,Tasks and Test
 • Agile ceremonies in software testing
 • Test Rail
 • Xray
 • Test Scenario Creation 
 • What is an API (Application Programming Interface)?
 • API Testing
 • API testing tools
 • What is the difference between build and release?
 • Software release life cycle
 • QA role in the release
 • Guest for discussion  
 • What have we learned so far?
 • Practical exercises
 • Understanding the basics of test automation
 • Technologies necessary for automation
 • Benefits and challenges of test automation
 • Introduction to popular test automation tools
 • Overview of Java programming language
 • Java Setup
 • Basic Syntax
 • Variables and Data Types
 • Type Casting
 • Basic Operators
 • Source control management (Git)
 • Control structures (if-else, loops)
 • Methods and functions
 • Exception handling
 • Classes and objects
 • Inheritance, polymorphism, and encapsulation
 • Abstraction and interfaces
 • Introduction to test automation frameworks ( Selenium, TestNG, JUnit,Appium and etc)
 • Setting up a test automation environmentAbstraction and interfaces
 • Web elements and locators
 • Interacting with web elements (click, type, select and etc)
 • Handling dynamic elements and waits
 • Page Object Model (POM) design pattern
 • Handling pop-ups, alerts, and frames
 • Managing browser settings and cookies
 • Handling multiple windows and tabs
 • Cross-browser testing
 • Reading data from Excel/CSV files
 • Parameterization using JUnit
 • Data-driven frameworks
 • Introduction to JUnit annotations
 • JUnit configuration and reporting
 • JUnit assertions and test execution
 • Basics of API testing
 • Introduction to RESTful APIs
 • Using RestAssured for API automation
 • Introduction to mobile testing
 • Basics of Appium for mobile automation
 • Integration of test automation with CI tools (Jenkins )
 • Running automated tests in a CI/CD pipeline
 • Guest for discussion about career path with HR
 • CV preparation
 • Interview sessions
 • Implementation of a test automation project using Java and Selenium WebDriver
 • Project presentation and evaluation