Proqram

Linux idarəetmə sistemi

Linux idarəetmə bacarıqları adətən veb hostinq, bulud hesablamaları və İT infrastrukturunun digər sahələrində istifadə olunan Linux əsaslı serverləri idarə etmək və saxlamaq üçün vacib hesab olunur. Linux Fondu tərəfindən aparılan sorğuya əsasən, Linux 90%-dən çox bazar payı ilə serverlər üçün üstünlük təşkil edən bir əməliyyat sistemidir. Linux idarəçiləri Linux sistem idarəçiliyinin müxtəlif tərəfləri, o cümlədən Linux ƏS-nin quraşdırılması və konfiqurasiyası, fayl sistemi, paketlər, istifadəçi və qrupların idarə edilməsi, şəbəkə konfiqurasiyası, veb server və verilənlər bazası idarəsi və virtuallaşdırma ilə tanış olmalıdırlar. Kurs DevOps-da karyera qurmaq istəyən şəxslər üçün də uyğundur.

Proqrama qeydiyyat aktiv deyil
Başlanğıc

Aprel 2023

Müddət

2,5 ay

Qrup

25-30 nəfər

Tədris qrafiki

II, IV və VII günlər (qeyri-iş saatları)

Qəbul şərtləri
Yaş həddi

21 yaş və yuxarı

Dil biliyi

Minimum intermediate səviyyəsində ingilis dili biliyi

Tələb

Fərdi noutbuk və ya kompüterə malik olmaq

Gözlənti

Kompüter bacarıqları: əməliyyat sistemindən istifadə, faylların idarə edilməsi və proqramlarla işləmək daxil olmaqla, əsas kompüter bacarıqlarını yaxşı səviyyədə bilmək.

Kurs tələbələrə bunları qazandıracaq:

Kernel, kitabxanalar, sistem utilitləri və initializer daxil olmaqla Linux əməliyyat sisteminin arxitekturasını hərtərəfli başa düşmək

Linux ƏS-nin quraşdırılması, Manual Paylama, LVM, RAID, disk paylamalarının idarə edilməsi və quraşdırılması üzrə bacarıqlar

Faylları idarə etmək və Comand Line rejimində məlumatın əldə olunması, müxtəlif növ fayl sistemləri, LVM strukturu, RAID massivlərini və I/O stream-ləri üzrə təcrübə

Sistem scheduler cron, sistemdəki event-lərin monitorinqi, o cümlədən event log və logrotate skriptləri haqqında biliklər

İstifadəçi və qrup ID dəyişiklikləri, chown, chmod, umask value, suid, sgid, POSIX ACL, genişləndirilmiş hüquqlar standartı, setfacl, getfacl, useradd, groupadd və usermod kimi utilitlər daxil olmaqla istifadəçilər və qruplarla işləmə bacarığı

OSI və TCP/IP şəbəkə modelləri, fiziki və kanal səviyyələri, IPv4 və IPv6 blokları, qorunan ünvanlar, nəqliyyat, sessiya, təqdimat və tətbiq səviyyələri, şəbəkə filtrləri, məlumat ötürmə protokolları və proqram təminatının tətbiqi üzrə səriştə

Proqram

Linux idarəetmə sistemi
5

Modul sayı

 • Linux OS architecture: kernel, libraries, system utilities. Initializer: init, systemd.
 • Linux OS installation, manual partitioning + LVM/manual partitioning + RAID.
 • VFS virtual file system. Index descriptors inode, vnode. Text editors. Commands for managing files and obtaining information in command line mode.
 • Types of file systems. Structure of LVM, types of RAID arrays. Management of disk partitions. Mounting disk partitions. I/O streams.
 • Concept of process, types of processes, interrupt signals. Programs for working with processes. Named pipe channels, command and script completion codes.
 • System scheduler cron, monitoring, logging of events in the system (messages, syslog, rsyslog, auth.log, dpkg.log and others). Auditd event logs. Logrotate scripts.
 • Users and groups. User ID change bit, group ID, and stickiness bit; utilities chown, chmod, umask value, suid, sgid. Posix ACL extended rights standard, setfacl, getfacl utilities. Utilities for working with users: useradd, groupadd, usermod.
 • Package managers: dpkg, apt, apt-get, rpm, yum. Repositories, compilation of own lists of repositories. Manually building packages from source codes.
 • OSI, TCP/IP network models. Physical, channel levels.
 • OSI network layer, IPv4 and IPv6 blocks, reserved addresses. DHCP protocol.
 • Model levels: transport, session, presentation, application. Network filters: iptables (ufw), NAT translators (DNAT/SNAT) and PAT, PROXY.
 • Data transfer protocols and software implementations: ftp, ftps, sftp, samba, nfs, scp, nc.
 • Stages of loading the system. Grub bootloader. Transferring the system to another medium, system utilities dump, restore.
 • Images initramfs, vmlinuz, grub cli management, manual system boot. Recovery mode. Boot from RescueCD, connect chroot.
 • Basics of scripting in shell, bash. Syntax, examples.
 • Step project

 • Principles of work. Architecture. System root servers.
 • Types of NS records. NS servers, connections.
 • HTTP protocol, types of requests. Basics of HTML.
 • Apache web server. Architecture, configuration, modes of operation. System of modules. Apache management teams. Virtual hosts. Apache Tomcat.
 • Installation and configuration of the Apache web server. Configurations, modules. Creation of virtual hosts. Installing and configuring tomcat.
 • Nginx web server. Architecture, configuration, virtual hosts, locations.
 • Nginx + Apache. Features, types of proxying. Virtual hosts.
 • Basics of the SQL language. DBMS MySQL, architecture, forks (percona, mariadb). Types of engines, comparison.
 • Basics of the Python language, Best Practices for Writing Bash Scripts
 • Link forwarding (redirects), ACL, Basic AUTH, static-cache caching, GZIP compression.
 • Logging, access logs, error logs. Interpretation of logs. Web server response codes. server-status.
 • Setting up an SSL certificate for the site: self-signed, paid, letsencrypt.
 • High loads. HAProxy, a cluster of web servers.
 • Web server monitoring. Zabbix Cacti, Munin
 • Creation of backup copies (files + DB) using own scripts.
 • Performance tuning of web servers. Google Pagespeed. Site acceleration (using WordPress as an example). Best practices for configuring web servers.
 • Step project
 • MySQL configuration files, changing the configuration of MySQL. 
 • Types of tables. MySQL system variables. Data cell types, MySQL JOIN.
 • Database backup and recovery methods.
 • Peculiarities of reservation of MyISAM tables.
 • Peculiarities of InnoDB table redundancy.
 • Getting information about MySQL. MySQL performance statistics
 • MySQL replication
 • MySQL forks
 • Fine-tuning and tuning of DBMS
 • PostgreSQL
 • PostgreSQL replication
 • MySQL security
 • MongoDB
 • CassandraDB
 • Step project
 • Setting up a domain name, Setting up a domain name for working with mail. Setting TXT records SPF, MX, DMARC.
 • SMTP, IMAP, POP3 protocols. Answer codes. Letter headers, sending a letter from the console, the mail command. Sending a letter via telnet.
 • MTA, MSA. Exim, Postfix. Architecture, configuration.
 • MDA. Dovecot. Architecture, configuration.
 • Different user configurations
 • Log files, analysis. Interpretation of letter headings.
 • Setting up an SSL certificate for mail. Self-signed certificate, letsencrypt and paid certificates.
 • DKIM keys for authentication and mail server ranking. Mail server with iRedAdmin panel.
 • Step project
 • Technology capabilities, installation, creation and management of virtual machines based on KVM
 • VMware Esxi. Overview of components for managing virtual machines, network, disk storage in vmware esxi.
 • Opportunities of technologies. Overview of LXC/LXD components, resource management, network configuration.
 • Capabilities of Proxmox technology. Standalone server and Proxmox PVE cluster.
 • Setting up backups and updating Proxmox to new versions.
 • The theory of building clusters, distributed FS in Proxmox
 • Technology capabilities, installation, creation of containers based on Docker, writing Dockerfile, launching containers.
 • Final project