Mobile App Development

MÜRACIƏT ET
schedule

Başlanma vaxtı

3 fevral

schedule

Müddət

300 saat/3 ay

schedule

Qrafik

I, III, V 16:00-22:00 II, IV 8:30-14:30, VI 9:30-15:30

schedule

Qrup

25 nəfər

Proqram haqqında

Son xəbərləri oxumaq, gələn mesajları yoxlamaq üçün səhər smartfonumuzu açdığımız ilk anlardan mobil tətbiqlərlə qarşılaşırıq. Belə tətbiqlər yarada bilmək hər bir proqramçı üçün çox vacibdir. Çünki müasir dövrdə bu istiqamət proqramlaşdırmanın ən çox inkişaf etmiş sahələrindəndir. IBA Tech Akademiyasında da Mobile App Development proqramı bu sahənin mütəxəssisi olmaq istəyənlərdən ötrü xüsusi hazırlanıb. Proqram üzrə təhsil alan tələbələr  iOS və Android platformaları üçün mobil tətbiqlər yaratmağı öyrənəcəklər. Real nümunələr əsasında belə bir istiqamətdə zəngin bilik və bacarıqlar əldə etmək istəyən hər kəsə bu kursu tövsiyə edirik.

Qəbul tələbləri

18 yaşdan başlayaraq

Minimum Intermediate səviyyəsində ingilis dili biliyi

Fərdi notbuk, yaxud kompüterin olması

İntensiv təlimə hazırlıq

Tələbə təhsil müddətində bu nəticələri əldə edəcək:

guy with laptop
 1. Populyar JavaScript proqramlaşdırma dilini və onun alətlərini biləcək
 2. Real tətbiqlər hazırlayarkən müştəri-server arxitekturası ilə işləməyi bacaracaq
 3. React.js, Redux kitabxanalarını, təksəhifəli tətbiqlərin (Single Page Application) qurulma prinsiplərini öyrənəcək
 4. Öz portfoliosuna daxil etmək üçün iOS və Android sistemlərində yaradılmış tətbiqlərə malik olacaq
 5. React Native tətbiqlərinin təbii modullarından sərbəst istifadə edəcək
 6. Tətbiq arxitekturasını qurmağı, sınaqdan keçirməyi və tətbiq etməyi biləcək
 7. Peşəkar müsahibələrdə iştirak, yaratdığı məhsulu geniş auditoriyaya təqdim etmək üçün zəruri bacarıqlara yiyələnəcək

Proqram

Modul 1. Baza FrontEnd bilikləri

Bu, əsas bilikləri əldə etməkdən ötrü hazırlıq moduludur. Hazırlıq mərhələsindən sonra asanlıqla mobil tətbiqlər üzrə işə başlamaq olar. Proqramın bu hissəsinə HTML, CSS və Javascript-in əsasları daxildir.

1-ci hissə. HTML və CSS-in əsasları

HTML teqlərindən istifadə edərək səhifə strukturunu yaratmaq (səhifəni tanıyan brauzer markerləri), CSS-dən istifadə etməklə səhifənin tərtibatını həyata keçirmək. Bu hissədə əhatə olunan mövzular:

 • HTML teqləri və atributları;
 • CSS-in əsasları, blok modeli;
 • CSS selektorları;
 • dizayn elementləri;
 • sahə və məsafələr;
 • blok səhifələnməsi qaydası;
 • səhifələnmə nəticələrinin test  edilməsi;
 • səhifədəki blokların yerləşmə və ölçülərinin idarə olunması;
 • Flexbox  texnologiyası;
 • baza animasiya;
 • developerin əsas alətləri.

2-ci hissə. JavaScript-in əsasları

Dilin sintaksisi ilə tanışlıq, konsollarla işləmək, səhv kodları yoxlamaq imkanı verir. Tələbələr bununla həmçinin event dairəsinin necə işlənməsini, brauzer DOM ilə qarşılıqlı təsirləri və geri çağırış funksiyalarını öyrənəcəklər. Öyrənmə prosesi JavaScript ECMAScript 6 (2015) standartı əsasında həyata keçiriləcək. Modul mövzuları:

 • verilənlərin baza və obyekt tipləri;
 • tiplərin dəyişdirilməsi;
 • dəyişmələr və adlandırma qaydaları;
 • şərtlər, operatorlar, massivlər, tsikllər, funksiyalar, zaman və məlumatlarla iş;
 • brauzerlərə giriş;
 • taymer və localStorage ilə iş;
 • əhatə dairəsi, qapanma;
 • çağırış kontesktləri;
 • səhvlərin işlənməsi;
 • JavaScript-də OOP – konstruktor funksiyaları, prototiplər, dərslər.

Bu və bütün sonrakı modullar zamanı tələbələr Git versiyasına nəzarət sistemi ilə də işləyəcəklər.

Modulu  başa vurduqdan sonra tələbələr ilk interaktiv açılış səhifələrini yaradacaqlar.

Modul 2. "React.js" kitabxanası

Bu modulda React.js-in ən populyar Fronend kitabxanası ilə işləmə bacarığının əldə olunması nəzərdə tutulur. Bu bacarıqlardan React Native modulunda mobil tətbiqetmələrin inkişafı üçün istifadə ediləcək. Tələbələr quraşdırılmış komponentlərlə işləyəcək, brauzer DOM-lə əlaqəli olmağı, React Router v4-dən istifadə edərək ilk SPA veb tətbiqetməsini yaratmağı və asinxron server tələbləri ilə işləməyi öyrənəcəklər.

Modul mövzuları:

 • npm menecer paketi;
 • create-react-app-in köməyi ilə ilk tətbiqin yaradılması;
 • daxil edilmiş komponentlər;
 • Virtual DOM, keys v refs;
 • state və props komponentlər, propTypes-in köməyi ilə tiplərin yoxlanması;
 • komponentlərin həyat mərhələləri;
 • React hooks-dan istifadə etməklə funksional komponentlərin yazılması;
 • HTTP, REST, AJAX, JSON, serverlərlə qarşılıqlı təsir;
 • fetch, axios, cookies, async / await;
 • React Router-in köməyi ilə SPA-nın yaradılması;
 • Context API.

Modul 3. "React Native" kitabxanası

ReactNative və Expo-dan istifadə edərək ilk mobil tətbiqin yaradılması.

Kodun quruluşunu, Redux / mobx tətbiqinin vəziyyətini idarə etməkdən ötrü məlumat və populyar texnologiyalarla işləmə anlayışı və bacarıqları.

Modul 4. "React Native"Advanced

Tələbələr ReactNative modullarının necə inkişaf etdiriləcəyini öyrənərək bunlarla tanış olacaqlar:

 • layihənin təşkili və arxitekturası;
 • proqram təminatının inkişafı mərhələləri;
 • istifadəçi hərəkətlərin və rəylərinin toplanması;

Müntəzəm proseslərin avtomatlaşdırılması.

Vorkşoplar

Beynəlxalq mütəxəssislər tələbələr üçün mobil tətbiqlərin inkişafı üzrə iki vorkşop keçəcəklər:

Backendless-dən və firebase-firefunctions  texnologiyalarından istifadə etməklə mobil tətbiqlərin inkişafı.

 • Reaktiv Native-developer vakansiyası üzrə iş görüşmələrinə hazırlıq.

Bütün proqrama baxın

Ərizə göndər

Gmail poçt ünvanı daha məqsədəuyğundur

BəliXeyr

Hörmətli namizəd!

Çox təəssüf ki, proqramımıza qəbul 18 aprel 2021-ci il tarixindən etibarən başa çatıb. :(

Sizi ABB Tech Akademiyasının növbəti proqramlarında səbrsizliklə gözləyirik.